Kun je ziek worden van borstimplantaten?

In de media verschenen deze week diverse berichten over een patiënte die haar borstimplantaten heeft laten verwijderen, omdat zij ziek zou zijn geworden van haar borstimplantaten. Hierbij reageert de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) op de berichtgeving, waaronder het NOS-artikel over de zogenaamde ‘borstimplantatenziekte.’

Duiding NVPC naar aanleiding media-vragen

De term “borstimplantatenziekte” is onder medische professionals bekend als het ASIA-syndroom (Auto-immune Syndrome Induced by Adjuvants). Het ASIA-syndroom (ASIA) is niet specifiek voor borstprothesen. Het kan voorkomen na implantatie van elk type prothese of “vreemd lichaam” (adjuvants) in het menselijk lichaam, zoals bijvoorbeeld een spiraaltje, pacemaker of heupprothese. Waarschijnlijk is ASIA het gevolg van een overmatige reactie van het immuunsysteem tegen dit “vreemd lichaam”.

ASIA kent veel aspecifieke klachten. In het artikel wordt echter gesproken van een direct verband tussen het verwijderen van borstimplantaten en het verdwijnen van deze klachten. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Daarnaast is de diagnose van ASIA lastig te stellen. Zonder duidelijke diagnose of medische noodzaak wordt niet overgegaan tot het verwijderen van borstprothesen, omdat hieraan ook risico’s verbonden zijn. Gelukkig laat bestaand onderzoek zien dat ASIA niet vaak voorkomt. Een eerste verkenning van cijfers uit het landelijk borstprotheseregistratiesysteem (DBIR), dat sinds 2015 bestaat, laat zien dat in 2% van de gevallen de borstprothese werd verwijderd vanwege (het vermoeden op) ASIA.

Er zijn in het verleden verschillende onderzoeken gedaan om een verband tussen ASIA en het hebben van borstimplantaten aan te tonen met wisselende resultaten. Het probleem van de meeste onderzoeken is dat er onvoldoende rekening is gehouden met overige factoren die de kans op auto-immuunziekten verhogen, zoals roken. Er is dus meer goed onderzoek naar ASIA nodig. De NVPC heeft recentelijk een groot onderzoeksvoorstel ingediend om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van ASIA in Nederland en een eventuele relatie met borstprothesen. Het beantwoorden van vragen over onwenselijke bijwerkingen is een prioriteit voor de NVPC.

Patiëntveiligheid

Tot slot is de NVPC in overleg met betrokken partijen zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sociale zaken over de invulling van de maatregelen zoals voorgesteld door minister Bruins eerder dit jaar.

Patiëntveiligheid staat voor de NVPC voorop. Als vereniging benadrukken we daarom ook dat vrouwen met borstprothesen, die zich zorgen maken of denken klachten te hebben gerelateerd aan borstprothesen, altijd een afspraak kunnen maken bij hun plastisch chirurg voor nader onderzoek.

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
Orteliuslaan 1 3528 BA UTRECHT
T: 030 7670484
E: bureau@nvpc.nl
W: www.nvpc.nl

DRS. GIJS VAN SELMS

Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk om daar mensen te helpen om hun leven te normaliseren of te verbeteren. Als plastisch chirurg heb ik de meeste affiniteit met lichaamscontourverbetering.

MAAK EEN AFSPRAAK

Jan van Goyen kliniek
tel: 020 3055847
email : gvanselms@jvg.nl

Gijs van Selms

Graag beantwoord ik uw vragen

De buikwandcorrectie

Patiënten die voor een buikwandcorrectie komen zijn in het algemeen vrouwen die kinderen hebben gehad en/of fors afgevallen zijn na een maagverkleining . Het is het beste om te opereren als alle...

Monobloc Hydrogel protheses

De Monobloc Hydrogel (MH) protheses van de firma Arion gebruik ik nu vanaf 1998. Dat was in de tijd dat er ook veel ophef bestond omtrent de oude zachte siliconenprotheses, met destijds ook een...